E-læring

NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr


Beskrivelse
NORSOK R-003 er en standard som alle som jobber offshore må følge. Standarden skal bidra til å etablere, opprettholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner i petroleumsnæringen.

Formålet med dette kurset er å gi kunnskap om standardens innhold, og det skal forstås i sammenheng med planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjoner og bidra til å utvikle holdninger, forståelse for risiko og viktigheten av sikkerhetsaspekter og fokus ved løfteoperasjoner.
Innhold
  • NORSOK R-003 2017
  • Evalueringsskjema
  • Avsluttende prøve
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid