Course
Farlig Verktøy
kr500.00
Farlig Verktøy
Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid»...
G11 Lifting equipment - Documented training
kr2,490.00
Klasseromskurs
/
Engelsk
G11 Lifting equipment - Documented training
The authorities require that slinger / signaler have been documented to be able to do this safely and safely. This is the employer's responsibility ("Regulations on the execution of work" no. 1357, § 10-1 Requirements for documented safety...
G11 Løfteredskap - Dokumentert
kr2,490.00
Klasseromskurs
/
Norsk
G11 Løfteredskap - Dokumentert
Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om...
Stillasbygger 2 - 5 meter inkl. fallsikring
kr1,990.00
... /
Norsk
/
Stillas
Stillasbygger 2 - 5 meter inkl. fallsikring
Stillaskurs 2-5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter...
Stillasbygger inntil 5 meter - Transocean
kr3,490.00
... /
Norsk
/
Stillas
Stillasbygger inntil 5 meter - Transocean
Stillaskurs inntil 5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv 5...
Stillasbygger opptil 9 Meter inkl. fallsikring
kr3,490.00
... /
Norsk
/
Stillas
Stillasbygger opptil 9 Meter inkl. fallsikring
Stillaskurs 5-9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.