Klasseromskurs → Norsk → Petroleumstilsynet

Dekksoperatør Modul P-2.6


Beskrivelse
Dette er ikke et kurs men en veiledning med steg for steg guide til å fullføre opplæringsprosessen som dekksoperatør. Ved gjennomført prosess, bestått teoretisk prøve hos oss og innsending av all påkrevd dokumentasjon utsteder vi dekksoperatør bevis.

Opplæringsprosessen frem til dekksoperatør kompetansebevis skal være gjennomført innen to år fra oppstart. Kandidaten gjennomføre denne innenfor følgende tidsrammer:
• For kandidater som ikke har tidligere dekkserfaring skal opplæringsperioden ha en minimum varighet på 10 ukers opplæring på innretning sammen med fadder. Dekksoperatør under opplæring kan godskrive timer i simulator i forbindelse med deltakelse under G5 opplæring.
• Kandidater som har relevant erfaring, kan få denne godskrevet og godkjent etter en samlet vurdering av fadder og den operasjonelt ansvarlige på innretningen.

Gjennomføring av læreplanen vil gi kandidaten grundige kunnskaper om:
• vurdering av risiko ved aktuelle løfteoperasjoner
• planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner internt på innretning og ved løfting til/fra fartøy
• riktig bruk og behandling av løfteutstyr
• riktig behandling av kjemikalier
• merking, dokumentasjon og riktig håndtering av farlig gods
• korrekt kommunikasjon


Opplæringsplanen brukes i forbindelse med bedriftsintern opplæring av personell
som utøver rollen som dekkoperatør, og skal være involvert i løfteoperasjoner med
offshorekran G5. Læreprosessen gjennomføres ved en kombinasjon av selvstudie, læretiltak og
praktisk trening under veiledning av fadder.
Innhold
  • Dekksoperatør - Modul P-2.6
  • Dekksoperatør teori eksamen
  • Link til innsending av dokumentasjon
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres