Klasseromskurs → Norsk

Verneombud Land


Description
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i.
Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.
Content
 • Leksjon 1 - Innledning
 • Leksjon 1 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 2 - Vernetjeneste, verneombud, arbeidstilsynet
 • Leksjon 2 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 3 - Roller i arbeidsmiljøarbeid
 • Leksjon 3 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 4 - Innledning til regelverket, lover og forskrifter
 • Leksjon 4 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 5 - Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 5 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 6 - Forskrifter
 • Leksjon 6 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 7 - HMS begreper og lovverk
 • Leksjon 7 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 8 - Arbeidsmiljø
 • Leksjon 8 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 9 - Utfordringer i arbeidsmiljøet
 • Leksjon 9- Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 10 - Systematisk HMS Arbeid
 • Leksjon 10 - Øvelsesoppgaver
 • Leksjon 11 - Verneombudsarbeidet i praksis
 • Leksjon 11 - Øvingsspørsmål
 • Leksjon 12 - Kjemiske og fysiske miljøfaktorer
 • Leksjon 12 - Øvelsesspørsmål
 • Evalueringsskjema
 • Avsluttende Prøve
Completion rules
 • You must complete the test "Avsluttende Prøve"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever