E-læring

Verneombud Offshore


Beskrivelse

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere skip. Dette kurset i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) dekker kravene som er definert av Sjøfartsdirektoratet og tilsvarer 40-timers klasseromskurs. Opplæringen gir deg en forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass.


Kurst gir en innføring i:

- Hvilken rolle, oppgave og ansvar arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har.

-Du vil få god kunnskap innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

-Gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold

-Identifisere viktige fysiske arbeidsmiljøfaktorer for å redusere og forebygge skader og ulykker

-Hvordan få et godt arbeidsmiljø med tanke på ergonomi, støy og inneklima og du vil få en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.


Kurset retter seg mot verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Feks skipsfører, maskinsjef, stuert, sikkerhetsoffiser..

Innhold
 • Leksjon 1 - Innledning
 • Leksjon 1 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 2 - Vernetjeneste, verneombud, AMU, BHT, arbeidstilsynet og ptil
 • Leksjon 2 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 3 - Innledning til regelverket, lover og forskrifter
 • Leksjon 3 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 4 - Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 4 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 5 - Forskrifter
 • Leksjon 5 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 6 - Arbeidsmiljøet
 • Leksjon 6 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 7 - ASH Forskriften
 • Leksjon 7 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 8 - Utfordringer i arbeidsmiljøet
 • Leksjon 8 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 9 - Kjemiske og fysiske miljøfaktorer
 • Leksjon 9 - Øvelsesspørsmål
 • Evalueringsskjema
 • Avsluttende Prøve
Fullføringsregler
 • Du må fullføre prøven «Avsluttende Prøve»
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid