Verneombud Offshore


Description
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Dette kurset gir deg en forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass.

Kurst gir en innføring i:
- Hvilken rolle, oppgave og ansvar arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har.
-Du vil få god kunnskap innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
-Gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold
-Identifisere viktige fysiske arbeidsmiljøfaktorer for å redusere og forebygge skader og ulykker
-Hvordan få et godt arbeidsmiljø med tanke på ergonomi, støy og inneklima og du vil få en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.

Vårt verneombudskurs dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder
setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.
Content
 • Leksjon 1 - Innledning
 • Leksjon 1 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 2 - Vernetjeneste, verneombud, AMU, BHT, arbeidstilsynet og ptil
 • Leksjon 2 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 3 - Innledning til regelverket, lover og forskrifter
 • Leksjon 3 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 4 - Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 4 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 5 - Forskrifter
 • Leksjon 5 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 6 - Arbeidsmiljøet
 • Leksjon 6 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 7 - ASH Forskriften
 • Leksjon 7 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 8 - Utfordringer i arbeidsmiljøet
 • Leksjon 8 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 9 - Kjemiske og fysiske miljøfaktorer
 • Leksjon 9 - Øvelsesspørsmål
 • Evalueringsskjema
 • Avsluttende Prøve
Completion rules
 • You must complete the test "Avsluttende Prøve"
 • Leads to a certification with a duration: Forever