E-læring → FSE → Skip/Offshore

FSE Skip Lavspenning


Beskrivelse
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon).
Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.

Kurset inneholder disse emnene:
● Ansvar og konsekvenser av strømskader
● Planlegging
● Adgang
● Arbeid på frakoblet anlegg
● Arbeid nær ved spenningssatte deler
● Arbeid under spenning
● Ulykkesberedskap og melderutiner
● Verneutstyr og måleinstrumenter
● Tilsyn og lovbestemmelser
● Teoretisk førstehjelp, strømskader

Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene.
Kurset tar også for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lavspenning og deretter teoretisk førstehjelp.
Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås.
Innhold
  • FSE Skip Lavspenning
  • Evalueringsskjema
  • Avsluttende prøve
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: 1 år