Klasseromskurs → Gamle kursmoduler

FSE Industri - Lavspenning


Beskrivelse
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).  
Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. 
Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig.
Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.
Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriftene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriftene.
 
Følgende emner blir gjennomgått:
Del 1 – FSE:
forskriftenes gyldighet
definisjoner
ansvarsforhold
planlegging
arbeid på eller nær spenning satt anlegg
arbeid på eller nær frakoblet anlegg
strømgjennomgang
sikkerhetsfilosofi
beskyttelsestiltak
krav til verneutstyr og instrukser
forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.
 
Del 2 – Førstehjelp:
skadestedsarbeid - varsling
sirkulasjonssvikt
strømskader
bevisstløshet
hjerte- lungeredning
typiske skader ved høyspenning
typiske skader ved lavspenning
Innhold
 • Velkommen til kurs
 • VIDEO - Strømgjennomgang i kroppen
 • Leksjon 1 - Bestemmelser, sikkerhetskrav og arbeidsmetoder
 • Leksjon 1 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 2 - Kortslutning
 • Leksjon 2 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 3 - Utstyr, verktøy og måleinstrument
 • Leksjon 3 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 4 - Førstehjelp del 1
 • Leksjon 4 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 5 - Førstehjelp del 2
 • Leksjon 5 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 6 - Førstehjelp del 3
 • Leksjon 6 - Øvelsesspørsmål
 • Evalueringsskjema
 • Avsluttende Prøve
Fullføringsregler
 • Du må fullføre prøven «Avsluttende Prøve»
 • Leads to a certificate with a duration: 1 år