Klasseromskurs → Norsk → Stillas

Stillasbygger opptil 9 Meter


Beskrivelse
Stillaskurs 5-9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2.
Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter og inntil 9 meter.
I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. 
Stillaskurset er et kvalitetssikret 30-timer langt teori/praksis kurs i stillasbygging.

Innhold:
Planlegging for montering eller endring av stillaser.
Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
Tillatte belastninger.
Vindforankring.
Kontroll av stillas.
Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
Fallsikring og arbeid i høyden
Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
Godkjenninger og merking av stilas
Krav til prosedyrer
Kompetent person

Forkunnskaper:
Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart eller følge et av våre fallsikringskurs i forkant av kurset. 

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.
Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 15 timer praktisk opplæring av kompetent person.
Ønsker du og ta din praksis hos oss, vi tilbyr dette for kr 3490,- 
Innhold
 • Leksjon 1 - Krav til opplæring
 • Leksjon 1 - Øvelsesspørmål
 • Leksjon 2 - Ansvar, lover og forskrifter
 • Leksjon 2 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 3- Krav ved arbeid i høyden
 • Leksjon 3 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 4 - Risikovurdering
 • Leksjon 4 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 5 - Kollektive vernetiltak
 • Leksjon 5 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 6 - Fallende gjenstander
 • Leksjon 6 - Video: Fallende gjenstander
 • Leksjon 6 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 7 - Fallsikring
 • Leksjon 7 - Video: Fallsikring - redning
 • Leksjon 7 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 8 - Stiger
 • Leksjon 8 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 9 - Fallsikring Forankringspunkt
 • Leksjon 9 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 10 - Stillas del 1
 • Leksjon 10 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 11 - Stillas del 2
 • Leksjon 11 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 12 - Stillas del 3
 • Leksjon 12 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 13 - Stillas del 4
 • Leksjon 13 - Øvelsesspørsmål
 • Avsluttende Prøve Stillasbygger 5-9 meter
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres